Enter your keyword

Pierwsza pomoc

Od niedawna w naszej ofercie znajduje się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, którego program obejmuje nie tylko tematy związane z oceną parametrów życiowych, czy reanimacją, ale również zagadnienia związane z pomocą w przypadku urazów, czy obsługą defibrylatora. Z uwagi na fakt, że na różnych stanowiskach pracy może dochodzić do innych zdarzeń/ sytuacji/ urazów, każde szkolenie wzbogacamy o postępowanie w szczególnych przypadkach związanych ze specyfiką pracy zamawiającego.

To świetny pomysł na uzupełnienie spotkania integracyjnego o wartościowy i potrzebny element szkoleniowy!