Enter your keyword

Szkolenia dla bibliotek

Budowanie sukcesu Biblioteki jest procesem, który trzeba wspierać rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych każdego z pracowników.
Wiemy, jak ważne w pracy w Bibliotece są obszary związane z pracą zespołową, zarządzaniem swoją aktywnością w czasie, negocjacjami, zarządzaniem konfliktem, asertywnością, profesjonalną obsługą Użytkownika i skutecznymi zachowaniami w trudnych sytuacjach.
Zaufały nam m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Poznańskiej,  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu w Zielonej Górze, oraz pięć bibliotek publicznych.

Zapraszamy także na nasze szkolenia z Microsoft Excela – oferujemy szkolenia na różnych poziomach zaawansowania.

15

Liczba Bibliotek, w których szkoliliśmy

809

Liczba zaświadczeń, które wręczyliśmy pracownikom Bibliotek

Nasze szkolenie zostało pozytywnie zaopiniowane i uzyskało akredytację Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Cel szkolenia: Przygotowanie Uczestników do efektywnej obsługi Użytkowników w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Program szkolenia:

 1. Zdefiniowanie pojęcia asertywności i asertywnej postawy pracownika biblioteki.
 2. Rozpoznawanie asertywnych, uległych i agresywnych zachowań Użytkowników.
 3. Korzyści z asertywnej postawy w życiu społecznym i komunikowaniu się z Użytkownikiem w bibliotece.
 4. Diagnozowanie poziomu asertywności Uczestników szkolenia – tworzenie map asertywności.
 5. Poznanie narzędzi efektywnych narzędzi asertywności możliwych do zastosowania w pracy z Użytkownikiem.
 6. Skatalogowanie problematycznych zachowań Użytkowników i wypracowanie sposób radzenia sobie z nimi z wykorzystaniem narzędzi asertywności.
 7. Poznanie teorii i cyklu konfliktu oraz spirali emocji.
 8. Kwalifikacja trudnych sytuacji z Użytkownikiem do kategorii konfliktów.
 9. Omówienie możliwych sposobów asertywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych z Użytkownikiem.

Szkolenie jest skierowane do osób, które w sposób bezpośredni kontaktują się z Użytkownikiem.
Cel szkolenia: Przygotowanie do profesjonalnej obsługi Użytkownika w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i elektronicznym.

Program szkolenia:

 1. Co dzisiaj oznacza kultura pro kliencka w funkcjonowaniu biblioteki?
 2. 10 grzechów głównych w obsłudze Czytelnika.
 3. SUPER obsługa Klienta wg Toma Petersa.
 4. Potrzeby Klientów – trójkąt satysfakcji Czytelnika.
 5. Narzędzia komunikacji bezpośredniej w procesie obsługi Użytkownika.
 6. Komunikacja niewerbalna w obsłudze Użytkownika.
 7. Standardy prowadzenia telefonicznej obsługi Użytkownika.
 8. Zasady korzystania z nowoczesnych kanałów obsługi Użytkownika.

Cel szkolenia: Celem jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności skutecznego budowania zespołu oraz wzmocnienie poczucia zespołowości.

Program szkolenia

 1. 4 filary zarządzania zespołem.
 2. Funkcje kierownika w zarządzaniu zespołem.
 3. Fazy kształtowania się zespołu.
 4. 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Lencioni.
 5. Jak zapobiegać/pracować z poszczególnymi dysfunkcjami w ramach Biblioteki.
 6. Motywowanie jako narzędzie kierownika. Teorie motywowanie.
 7. Narzędzia motywowania w specyfice Biblioteki.
 8. Kwadrat komunikacyjny Shulza von Thuna.
 9. Zniekształcenia w komunikacji. Bariery komunikacyjne wg Gordona.
 10. Współodpowiedzialność w Bibliotece.
 11. Gry i ćwiczenia szkoleniowe z zakresu komunikacji i zespołowości.