Enter your keyword

szkolenia menadżerskie

Siłą firmy są zespoły pracownicze budowane przez świadomych i efektywnych menedżerów. Dlatego podczas naszych szkoleń wzmacniamy umiejętności menedżerskie, aby w konsekwencji firmy i organizacje osiągały szybciej i łatwiej swoje cele. Koncentrujemy się na rzeczywistych wyzwaniach z pracy zawodowej menedżerów, pomagając im znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania. Aktywnie, warsztatowo i czasami – może zbyt intensywnie jest na naszych szkoleniach menedżerskich.

Businessman pressing a Coaching concept button.

Coaching jako indywidualna forma rozwoju upowszechnił się już kilka lat temu. Teraz popularność zdobywa coaching zespołowy – które może być bardzo mocnym narzędziem rozwojowym w ręku menedżera zespołu. Na naszym szkoleniu poznasz warsztat team coachingu i będziesz wiedział kiedy go użyć, a Twój zespół osiągnie fantastyczne wzrosty w krótkim czasie.
Jakie narzędzia są najskuteczniejsze w coachingu zespołu, jakie kompetencje obowiązkowo musi mieć menedżer – coach i kiedy ta forma będzie najbardziej skuteczna – to trzy pytania, które będziemy obudowywać maksymalną ilością użytecznych odpowiedzi. Bazując również na doświadczeniach Uczestników – tak, aby specyfika branży, w której się poruszają wsparła stosowanie metody, a nie ją powstrzymała. Może więc szkolenie przyjmie formę coachingu zespołu?

Close up glowing light bulbPokolenia X, Y,Z – każde z nich wymaga innej pracy motywacyjnej. Praca, która sprawdza się przy pokoleniu X właściwie na pewno nie sprawdzi się przy pokoleniu Z. Ta sytuacja wymaga elastyczności od menedżerów i chęci dobierania motywatorów, które sprawią, że praca stanie się dla pracowników wyzwaniem. Grywalizacja, bonusy, pochwały, systemy motywacyjne, nagrody, dobra atmosfera, zaufanie szefa, delegowanie, rozwój, ścieżka kariery czy też work-life balance…. Te i inne elementy mogą być zarówno motywujące jak i demotywujące – menedżer powinien wiedzieć jak i kiedy je stosować.
Motywująca postawa szefa, wspierającego rozwój pracowników to jeden z modułów tego szkolenia, obok zaś: narzędzia i teoria motywacji, różnice pokoleniowe i budowanie działań motywacyjnych w firmach Uczestników zajmą ponad 80% czasu szkolenia. Porozmawiamy też o pieniądzach – czy są motywujące, a jeśli tak to w jakich ściśle określonych sytuacjach.

Teamwork and integration concept with puzzle pieces

Masz poczucie, że Twoje spotkania z zespołem są mało efektywne? Zapraszasz pracowników na spotkanie i widzisz, że ich motywacja do uczestnictwa w nim jest bardzo niska? Spotkania wydłużają się, nie przynoszą zaś oczekiwanych rezultatów?
Podczas naszego szkolenia nauczysz się jak zaplanować i zorganizować efektywne spotkanie z Twoim zespołem. Omówimy kiedy takie spotkanie jest konieczne, a kiedy wystarczy inna forma komunikacji.
Wcielisz się też w rolę prowadzącego takie spotkanie, abyś mógł poczuć różnicę w efektywności spotkania, kiedy zastosujesz się do naszych wskazówek. Zainwestuj w spotkanie, aby robić efektywniejsze spotkania.

businessman looking an big key and drawing concept

Każdemu z menedżerów umiejętność autoprezentacji jest konieczna jak rybie woda. To dzięki tej kompetencji pracownicy uwierzą w siłę szefa, jego przekonanie co do celów strategicznych, misji firmy czy też poczują się bardziej zmotywowani.
W trakcie dwóch dni warsztatu z kamerą poznasz zasady kształtowania siły i treści przekazu, nauczysz się operować optymalnie dobranymi środkami wyrazu i wzmocnisz swoją pewność siebie przed wystąpieniami publicznymi. A jeśli stresujesz się sytuacjami kiedy masz „stanąć na środku i coś powiedzieć” – to zapewniamy Cię, że podczas szkolenia nad tym też będziemy pracować.
Zaprezentuj się lepiej.

Large group of people in the form of a handshake. Isolated, white background.

Jak się komunikować z zespołem – pytanie szerokie i zawierające wiele mniejszych pytań w sobie. Choćby to – czy przechodzić z pracownikami w zespole na „ty”? Albo – jak zbudować efektywny system komunikacyjny w zespole?
Podczas szkolenia będziemy z jednej strony przyglądali się kanałom komunikacyjnym i dobierali najlepsze w konkretnych sytuacjach Uczestników szkoleń, z drugiej strony kształtowali umiejętności komunikacyjne samych Uczestników.
Uważność i słuchanie będą dwoma głównymi hasłami, zaś współpraca i zaufanie jako parametr dobrej komunikacji będą towarzyszyć systemom komunikacyjnym.
Kluczowe pytanie dwudniowego warsztatu brzmi Ile czasu zajmie budowanie dobrej komunikacji, bo to, że każdy może to zrobić to pewne.

Increase rating, evaluation and classification concept. Businessman draw five yellow star to increase rating of his company.Celem tego szkolenia jest wsparcie przekonania Uczestników o tym że ocena pracownicza może być motywującym do rozwoju narzędziem, które może być akceptowane przez pracowników. To szkolenie jest warsztatem rozpoczynającym proces tworzenia ocen pracowniczych – omawiającym zasady dobrze przeprowadzonej oceny, która przyniesie wymierne korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom i menedżerom.

Dodatkowym modułem szkolenia może być element prowadzenia rozmów oceniających – również w kontekście zachowań pracowników, które menedżer uznaje za trudne.

apple orange pile isolated

Dobrze skonstruowany zespół jest siłą menedżera, oraz – co ważniejsze szybko i sprawnie osiąga postawione przed nim cele. Wielu menedżerów zarządza grupą pracowników, nie tworząc z pracowników zespołu – którego największym odróżnieniem od grupy jest koncentracja na wspólnym celu i silne dążenie do jego realizacji.
Chcąc budować zespół wystarczy opanować potrzebne do tego narzędzia i zaangażować się bez reszty w tworzenie. Narzędzia niezbędne na każdym z etapów budowania zespołu poznasz podczas naszego, twórczego szkolenia, zaangażowanie pomożemy Ci wzbudzić, jednak jak narzędzia i zaangażowanie wykorzystasz w praktyce – to pozostaje jedynie w Twojej gestii.

Win win concept

Konflikty w zespołach pracowniczych są czymś zupełnie naturalnym, choć mogą powodować obniżenie jakości i efektywności pracy. Dlatego warto wiedzieć w jaki sposób konflikt się tworzy, jakie są rodzaje konfliktu i w jaka jest jego dynamika. Kiedy wiedzę mamy już opanowaną, czas na poznanie praktycznych i użytecznych narzędzi rozwiązywania konfliktów. Przez elementy negocjacji, arbitrażu aż po facylitację i mediacje – z tych metod menedżer w zespole może swobodnie korzystać nie dopuszczając do tego, że efektywność zespołu się obniży. Dwa dni intensywnej pracy warsztatowej skoncentrowanej na metodach rozwiązywania konfliktów na pewno ułatwi pracę z konfliktem w rzeczywistości firmy.

word fashion fasten clothespins on a rope behind a wooden background

Zespół sprzedażowy jest podobny do pędzącego pociągu – realizuje cele i wciąż ma przed sobą kolejne. Pędzący czas, realizacja celów, kolejne zamówienia i Klienci – to mijane stacje, które pociąg sprzedażowy mija, jednak na których się nie zatrzymuje.
Zarządzanie takim pociągiem ma swoją specyfikę, którą rozumiemy i podczas szkolenia dostarczamy narzędzi do sprawnego kierowania tą maszyną.
Umiejętności, które kształtujemy odnoszą się do wszystkich czterech filarów zarządzania, ale również umiejętności sprawnego wnioskowania na podstawie raportów sprzedażowych, które są podstawą pracy menedżera sprzedaży. Dwa dni szkolenia, aby potem przez wiele dni skutecznie podnosić efektywność sprzedażową? – Warto.