fbpx

Agnieszka: 505 140 435

Tomasz: 512 612 304

Adrianna: 506 503 213

Bankowość spółdzielcza

Szkolenia menedżerskie

Na początku lipca 2022 roku natknęliśmy się na  Badanie GoodHire z lutego 2022,  które wykazało, że  83 proc. respondentów uważa, że mogłoby wykonywać swoją pracę bez menedżera. Inne badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Society for Human Resource Management wykazało, że 84 proc. osób zgadza się z opinią, że "źle wyszkoleni menedżerowie są przyczyną wielu niepotrzebnych zajęć i stresu".
 
Proponujemy naszym Klientom cały zestaw kursów menedżerskich, które pozwolą zachować dobre relacje z pracownikami a jednocześnie osiągać postawione cele i wykonywać zadania wraz z całym zespołem. 

Dlaczego warto teraz podjąć decyzję o rozpoczęciu szkoleń dla menedżerów? Bo każdy dzień pracy w Banku menedżerów z lukami kompetencjami zmniejszy szansę  osiągniecia celów banku.

 Skorzystaj z naszej oferty szkoleń dla menedżerów:

 1. Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla nowych menedżerów.
 2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 3. Jak prowadzić efektywny coaching zespołu?
 4. Budowanie zaangażowania zespołu.
 5. Efektywne spotkania z zespołem.
 6. Komunikacja w relacji lider-zespół.
 7. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 8. Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Ważne pytanie...

Jak zarządzać zespołem, skoro nie tak dawno było się jego członkiem?

Szkolenia sprzedażowe

Klient biznesowy, klient agro,  klient indywidualny, klient z małej miejscowości czy dużego miasta – wszystkie te kategorie Klientów wymagają innego sposobu prowadzenia rozmowy sprzedażowej.

Dobieramy prezentowane techniki w czasie warsztatów ze sprzedaży  tak, aby ich uczestnicy po powrocie do Oddziałów mogli stać się bardziej skuteczni. Dbamy podczas szkoleń o właściwie rozumienie relacji z Klientem jako odważne proponowanie produktów finansowych -  bez manipulacji i wciskania.

Ważna sprawa

Nawet w najmniejszej miejscowości Klienci Banku chcą być obsługiwani na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w obszarach szkoleń sprzedażowych:

 1. Skuteczna sprzedaż – poziom podstawowy
 2. Skuteczna sprzedaż – poziom zaawansowany
 3. Zarządzanie obiekcjami Klientów.
 4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta.
 5. Telefoniczna sprzedaż i obsługa Klienta.
 6. Prowadzenie zdalnej rozmowy handlowej
 7. Budowanie postawy prosprzedażowej.
 8. Sprzedaż wiązana i dodatkowa

Szkolenia specjalistyczne

Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla bankowości spółdzielczej dostosowane do nowych regulacji instytucji nadzorujących. Każdy program  szkolenia jest aktualizowany tuż przed jego przeprowadzeniem. Współpracują z nami trenerzy – praktycy, którzy mają doświadczenie w bankowości spółdzielczej oraz łatwość przekazywania wiedzy. Naszym usługom zaufały banki spółdzielcze z całej Polski – zarówno ze zrzeszenia SGB jak i BPS.

Specjalizujemy się w tematyce:
1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość.
2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość.
3. Bankowa ocena efektywność projektów inwestycyjnych.
4. Bezpieczeństwo usług informatycznych PSD2.
5. Credit scoring w bankowości detalicznej.
6. Zarządzanie wycena i monitoring zabezpieczeń.
7. Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach.
8. Ryzyko bankowe – podstawy
9. Restrukturyzacja kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym.
10. Weryfikacja operatów szacunkowych
11. Ile dla Banku jest warta nieruchomość?
12. Rola Rady Nadzorczej w procesach osiągania wskaźników biznesowych banku.
13. Dane osobowe w banku – zagrożenia i odpowiedzialności.

Wzrost wiedzy

Średni przyrost wiedzy po szkoleniach specjalistycznych mierzony testami.

Ocena prowadzącego

Procent ocen bardzo dobrych w kategorii przygotowanie merytoryczne i znajomość tematu osoby prowadzącej

Wyjazdy szkoleniowe

To oferta, którą stworzyliśmy na prośbę… naszych Klientów z banków spółdzielczych… Kilka lat temu zostaliśmy poproszeni o przygotowanie wyjazdu szkoleniowego dla Rady Nadzorczej i Zarządu jednego z banku i … po sukcesie tego wyjazdu realizowaliśmy już wiele takich wyjazdów w najciekawsze zakątkach Polski.

 

Podczas takich wyjazdów dbamy o odpowiednią proporcję części edukacyjnej i rekreacyjnej oraz czasu na poznawanie uroków okolicy. Z naszymi Klientami byliśmy już na Mazurach, w Trójmieście, Malborku, Toruniu, nad Morzem Bałtyckim, w Kudowie Zdroju, Zielonej Górze podczas Winobrania i innych przeciekawych miejscach Polski.

Integracja

Zmiany w Zarządzie, wprowadzanie nowej strategii Banku, zmiany w kadrze zarządzającej, zmiana struktury organizacyjnej, wzmocnienie motywacji i zaangażowania, odnowienie relacji między pracownikami po  pandemii Covid-19 – to tylko niektóre z powodów, dla których realizowaliśmy projekty integrujące pracowników.  Czasami to projekty wyjazdowe, czasami realizowane w siedzibie banku – ale zawsze nakierowane na to, aby pracownicy banku czuli się ze sobą lepiej i efektywniej ze sobą współpracowali.

Podczas tych projektów wykorzystujemy zarówno gry szkoleniowe, symulacje, prezentacje, filmy jak i głęboką pracę nad relacjami.

Jakie efekty widzą uczestnicy organizowanych przez nas spotkań integracyjnych?  

Wzmocnienie relacji81%
Wzmocnienie zaufania85%
Dobra zabawa97%
Poznałem współpracownków z innej strony85%

Dofinansowanie

Dbamy o budżety szkoleniowe naszych Klientów. Po pierwsze uzyskujemy dla nich dofinansowania do wspólnie realizowanych projektów rozwojowych. Po drugie wspólnie z Klientem oglądamy każdą złotówkę zainwestowaną w szkolenia zastanawiając się czy jest dla niego kosztem czy inwestycją.

Współpracując z operatorami pieniędzy unijnych – Agnieszka jest absolutnym guru w tym temacie  przeanalizujemy dla Ciebie możliwości pozyskania środków zewnętrznych – z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Funduszy Unijnych.
 
Z nami bezpiecznie obniżysz koszty rozwoju pracowników.

Odporność psychiczna

Pracujemy z naszymi Klientami nad gotowością  do osiągania celów mimo trudności dostarczanych nam przez świat zewnętrzny. Praca nad rozwojem odporności psychicznej polega na diagnozie 4 obszarów opisanych przez D. Strycharczyka i Petera Clougha. Te obszary to Zaangażowanie, Wyzwanie, Pewność siebie i Kontrola.

 

Diagnozujemy te 4 obszary Klienta przy wykorzystaniu licencjonowanego testu MTQ 48. Następnie wspólnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami. W efekcie pracy rozwojowej Klient dobrze radzi sobie ze stresem i presją podczas realizacji swoich zadań i celów.