Agnieszka: 505 140 435

Tomasz: 512 612 304

Biuro: 506 503 213

Bankowość spółdzielcza

Szkolenia menedżerskie

Na początku lipca 2022 roku natknęliśmy się na  Badanie GoodHire z lutego 2022,  które wykazało, że  83 proc. respondentów uważa, że mogłoby wykonywać swoją pracę bez menedżera. Inne badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Society for Human Resource Management wykazało, że 84 proc. osób zgadza się z opinią, że "źle wyszkoleni menedżerowie są przyczyną wielu niepotrzebnych zajęć i stresu".
 
Proponujemy naszym Klientom cały zestaw kursów menedżerskich, które pozwolą zachować dobre relacje z pracownikami a jednocześnie osiągać postawione cele i wykonywać zadania wraz z całym zespołem. 

Dlaczego warto teraz podjąć decyzję o rozpoczęciu szkoleń dla menedżerów? Bo każdy dzień pracy w Banku menedżerów z lukami kompetencjami zmniejszy szansę  osiągniecia celów banku.

 Skorzystaj z naszej oferty szkoleń dla menedżerów:

 1. Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla nowych menedżerów.
 2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 3. Jak prowadzić efektywny coaching zespołu?
 4. Budowanie zaangażowania zespołu.
 5. Efektywne spotkania z zespołem.
 6. Komunikacja w relacji lider-zespół.
 7. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 8. Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Ważne pytanie...

Jak zarządzać zespołem, skoro nie tak dawno było się jego członkiem?

Szkolenia sprzedażowe

Klient biznesowy, klient agro,  klient indywidualny, klient z małej miejscowości czy dużego miasta – wszystkie te kategorie Klientów wymagają innego sposobu prowadzenia rozmowy sprzedażowej.

Dobieramy prezentowane techniki w czasie warsztatów ze sprzedaży  tak, aby ich uczestnicy po powrocie do Oddziałów mogli stać się bardziej skuteczni. Dbamy podczas szkoleń o właściwie rozumienie relacji z Klientem jako odważne proponowanie produktów finansowych -  bez manipulacji i wciskania.

Ważna sprawa

Nawet w najmniejszej miejscowości Klienci Banku chcą być obsługiwani na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w obszarach szkoleń sprzedażowych:

 1. Skuteczna sprzedaż – poziom podstawowy.
 2. Skuteczna sprzedaż – poziom zaawansowany.
 3. Zarządzanie obiekcjami Klientów.
 4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta.
 5. Telefoniczna sprzedaż i obsługa Klienta.
 6. Prowadzenie zdalnej rozmowy handlowej.
 7. Budowanie postawy prosprzedażowej.
 8. Sprzedaż wiązana i dodatkowa.

Szkolenia specjalistyczne

Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla bankowości spółdzielczej dostosowane do nowych regulacji instytucji nadzorujących. Każdy program  szkolenia jest aktualizowany tuż przed jego przeprowadzeniem. Współpracują z nami trenerzy – praktycy, którzy mają doświadczenie w bankowości spółdzielczej oraz łatwość przekazywania wiedzy. Naszym usługom zaufały banki spółdzielcze z całej Polski – zarówno ze zrzeszenia SGB jak i BPS.

Specjalizujemy się w tematyce:
1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość.
2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość.
3. Bankowa ocena efektywność projektów inwestycyjnych.
4. Bezpieczeństwo usług informatycznych PSD2.
5. Credit scoring w bankowości detalicznej.
6. Zarządzanie wycena i monitoring zabezpieczeń.
7. Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach.
8. Ryzyko bankowe – podstawy.
9. Restrukturyzacja kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym.
10. Weryfikacja operatów szacunkowych.
11. Ile dla Banku jest warta nieruchomość?
12. Rola Rady Nadzorczej w procesach osiągania wskaźników biznesowych banku.
13. Dane osobowe w banku – zagrożenia i odpowiedzialności.

Wzrost wiedzy

Średni przyrost wiedzy po szkoleniach specjalistycznych mierzony testami.

Ocena prowadzącego

Procent ocen bardzo dobrych w kategorii przygotowanie merytoryczne i znajomość tematu osoby prowadzącej

Badanie i szkolenia oparte na metodologii FRIS®

Badanie FRIS® oparte jest na polskiej metodologii, dostosowane do polskich realiów. Diagnoza Stylu Myślenia i Działania FRIS®, opisuje naturalne predyspozycje radzenia sobie z problemami, strategie podejmowania decyzji, sposoby radzenia sobie w nowych sytuacjach, wyłaniając obszary, w których badana osoba czuje się najlepiej i w których najskuteczniej wykorzystuje swój potencjał.

Dla kogo szczególnie polecane jest badanie FRIS®?

Zespoły

W celu budowania lepszych relacji i komunikacji w zespole oraz odnalezienia swojego miejsca w grupie.

Klienci indywidualni

W celu zyskania większej auto-świadomości w kontekście skutecznej komunikacji, własnego potencjału, identyfikowania ścieżki kariery oraz lepszego zrozumienia swoich zachowań oraz zachowań innych.

Kadra kierownicza/menedżerska

W celu lepszego rozumienia potencjału i potrzeb zespołu, które są jednymi z tych czynników przekładających się na rozwój oraz sukces pracowników i organizacji.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poznanie Stylów Myślenia® i Stylów Działania® - indywidualnie oraz zespołowo
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Rozwinięcie potencjału i integracja zespołu
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poprawa współpracy w grupie poprzez komplementarny dobór członków zespołu
Badanie oraz warsztaty grupowe prowadzi certyfikowana Trenerka FRIS®

Agnieszka Radkiewicz   

“Wspieram organizacje w działaniach rozwojowych. Wzmacniam poczucie zespołowości w organizacjach, pomagam wypracować rozwiązania w konflikcie. Specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji sprzedażowych, komunikacji, rozwoju osobistego.

Dla Klientów jestem zewnętrznym działem HR – bardziej towarzyszę pracownikom w rozwoju, planuję i wspieram niż „robię szkolenia”. Jestem absolwentką socjologii i filologii polskiej UMK, Grupy TROP oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Moją pasją jest tenis – jak na UltraZawodniczkę przystało 😊


Który z poniższych Stylów Myślenia i Działania ® najczęściej stosujesz?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać grupowy lub indywidualny Raport z Badania FRIS® by poznać Styl Myślenia i Style Działania® Twój lub Twojego zespołu, by skuteczniej komunikować się oraz lepiej współpracować z innymi!

Wyjazdy szkoleniowe

To oferta, którą stworzyliśmy na prośbę… naszych Klientów z banków spółdzielczych… Kilka lat temu zostaliśmy poproszeni o przygotowanie wyjazdu szkoleniowego dla Rady Nadzorczej i Zarządu jednego z banku i … po sukcesie tego wyjazdu realizowaliśmy już wiele takich wyjazdów w najciekawsze zakątki Polski.

Podczas takich wyjazdów dbamy o odpowiednią proporcję części edukacyjnej i rekreacyjnej oraz czasu na poznawanie uroków okolicy. Z naszymi Klientami byliśmy już na Mazurach, w Trójmieście, Malborku, Toruniu, nad Morzem Bałtyckim, w Kudowie Zdroju, Zielonej Górze podczas Winobrania i innych przeciekawych miejscach Polski.

Integracja

Zmiany w Zarządzie, wprowadzanie nowej strategii Banku, zmiany w kadrze zarządzającej, zmiana struktury organizacyjnej, wzmocnienie motywacji i zaangażowania, odnowienie relacji między pracownikami po  pandemii Covid-19 – to tylko niektóre z powodów, dla których realizowaliśmy projekty integrujące pracowników.  Czasami to projekty wyjazdowe, czasami realizowane w siedzibie banku – ale zawsze nakierowane na to, aby pracownicy banku czuli się ze sobą lepiej i efektywniej ze sobą współpracowali.

Podczas tych projektów wykorzystujemy zarówno gry szkoleniowe, symulacje, prezentacje, filmy jak i głęboką pracę nad relacjami.

Jakie efekty widzą uczestnicy organizowanych przez nas spotkań integracyjnych?  

Wzmocnienie relacji81%
Wzmocnienie zaufania85%
Dobra zabawa97%
Poznałem współpracownków z innej strony85%

Dofinansowanie

Dbamy o budżety szkoleniowe naszych Klientów. Po pierwsze uzyskujemy dla nich dofinansowania do wspólnie realizowanych projektów rozwojowych. Po drugie wspólnie z Klientem oglądamy każdą złotówkę zainwestowaną w szkolenia zastanawiając się czy jest dla niego kosztem czy inwestycją.

Współpracując z operatorami pieniędzy unijnych – Agnieszka jest absolutnym guru w tym temacie  – przeanalizujemy dla Ciebie możliwości pozyskania środków zewnętrznych – z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Funduszy Unijnych.

Aktualnie prowadzone projekty z dofinansowaniem:

Akademia HR

Projekt “Akademia HR” jest skierowany głównie do działów HR, osób zajmujących się strategią personalną w przedsiębiorstwach oraz obecnych i przyszłych menedżerów. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w zakresie rozwoju przez pokrywanie kosztów szkoleń i konsultacji, które zostały określone na podstawie dokonanej autodiagnozy.

Projekt jest aktualnie na etapie wyboru operatora. Przypuszczalny termin rozpoczęcia naborów to styczeń/luty 2024r.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach Akademii HR PARP?

Akademia HR umożliwia dofinansowanie projektów do maksymalnej wysokości 80%-90% kosztów kwalifikowalnych. W ramach całego naboru przeznaczono łącznie 100 000 000 zł na dofinansowanie projektów.

 • Średni koszt wsparcia na pracownika firmy może osiągnąć kwotę 15 649,45 zł.
  Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty.

Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

 • Informacje na temat limitów dofinansowania na firmę nie są na chwilę obecną dostępne. Zachęcamy do zapisów poprzez formularz kontaktowy umieszczony poniżej, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.
Cele projektu Akademia HR
1. Adaptacja do nowych technologii: Akademia HR PARP chce wspierać przedsiębiorstwa w adaptacji do technologicznych zmian, finansując szkolenia i usługi wprowadzające innowacyjne rozwiązania HR.
Cele projektu Akademia HR
2. Rozwój kompetencji HR: poprzez projekt, PARP stara się podnieść jakość pracy działów HR, kształcąc ich w zakresie nowoczesnych umiejętności potrzebnych do zarządzania ludźmi w dzisiejszych czasach.
Cele projektu Akademia HR
3. Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej: Akademia HR PARP dostarcza firmom narzędzia i szkolenia, które pomagają im efektywnie zarządzać zespołem rozproszonym  pracującym zdalnie lub w modelu hybrydowym.
Cele projektu Akademia HR
4. Promowanie równości szans i zrównoważonego rozwoju: Program skupia się na wsparciu firm w tworzeniu równych szans dla wszystkich pracowników i w promowaniu działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.
Cele projektu Akademia HR
5. Integracja osób z niepełnosprawnościami: Akademia HR stawia na promowanie włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy, oferując firmom specjalistyczne szkolenia i wsparcie w tym zakresie.
Previous slide
Next slide

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymać od nas wiadomość o rozpoczęciu naboru wraz z informacjami organizacyjnymi – zapisz się za pomocą poniższego formularza, a my będziemy dla Ciebie trzymać rękę na pulsie 😉

Odporność psychiczna

Pracujemy z naszymi Klientami nad gotowością  do osiągania celów mimo trudności dostarczanych nam przez świat zewnętrzny. Praca nad rozwojem odporności psychicznej polega na diagnozie 4 obszarów opisanych przez D. Strycharczyka i Petera Clougha. Te obszary to Zaangażowanie, Wyzwanie, Pewność siebie i Kontrola.

 

Diagnozujemy te 4 obszary Klienta przy wykorzystaniu licencjonowanego testu MTQ 48. Następnie wspólnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami. W efekcie pracy rozwojowej Klient dobrze radzi sobie ze stresem i presją podczas realizacji swoich zadań i celów.

 

Nasi Klienci

Naszymi Klientami są zarówno Bank zrzeszone w Grupie BPS, jak i w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

 • Zjednoczony Bank Spółdzielczy w Rumi
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
 • Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie
 • Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • Bank Spółdzielczy w Chodzieży
 • Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
 • Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 • Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej
 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • Bank Spółdzielczy w Witkowie
 • Bank Spółdzielczy w Grębocinie
 • Bank Spółdzielczy w Koronowie
 • Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
 • Bank Spółdzielczy w Pucku
 • Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 • Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
 • Bank Spółdzielczy w Starej Białej
 • Bank Spółdzielczy w Olecku
 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
 • Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
 • Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
 • Bank Spółdzielczy w Giżycku
 • Bank Spółdzielczy w Brańsku
 • Bank Spółdzielczy w Chojnicach
 • Bank Spółdzielczy w Kolnie
 • Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
 • Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • Bank Spółdzielczy w Ełku
 • Bank Spółdzielczy w Słupcy