Agnieszka: 505 140 435

Tomasz: 512 612 304

Biuro: 506 503 213

Inne branże

Każda organizacja jest inna.
Dlatego każde z naszych szkoleń przygotowujemy w oparciu o badanie potrzeb, którego zakres uzgadniamy z Klientem.
Diagnozujemy poziom wiedzy i umiejętności uczestników i dopasowujemy narzędzia do oczekiwanych rezultatów.

Szkolenia dla menadżerów

Kadra menadżerska w każdej organizacji stanowi trzon, dzięki któremu może skutecznie funkcjonować i się rozwijać. Dlatego tak ważne jest, by liderzy byli przygotowani do swojej roli oraz mieli możliwość stale się doskonalić.

Nasza oferta zawiera propozycje szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania tożsamości lidera, doskonalenia narzędzi zarządzania ludźmi.

 Skorzystaj z naszej oferty szkoleń dla menedżerów:

 1. Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla nowych menedżerów.
 2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 3. Jak prowadzić efektywny coaching zespołu?
 4. Budowanie zaangażowania zespołu.
 5. Efektywne spotkania z zespołem.
 6. Komunikacja w relacji lider-zespół.
 7. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 8. Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Ważne pytanie...

Jak zarządzać zespołem, skoro nie tak dawno było się jego członkiem?

Szkolenia sprzedażowe

Jak uzyskać przewagę nad konkurencją? Co zrobić, by zdobyć Klientów? Jak zwiększyć sprzedaż nie obniżając ceny produktów? Jednym z obszarów, na który masz wpływ i który może istotnie wpłynąć na pozycję na rynku - to ludzie, którzy w Firmie zajmują się sprzedażą. Od ich zaangażowania, wiedzy, kompetencji zależy bardzo wiele.

Dla naszych Klientów tworzymy programy rozwoju umiejętności sprzedażowych uwzględniające specyfikę branży, obszaru działania, kanałów sprzedaży.

Dobieramy prezentowane techniki w czasie warsztatów ze sprzedaży  tak, aby ich uczestnicy po powrocie do pracy mogli stać się bardziej skuteczni. Dbamy podczas szkoleń o właściwie rozumienie relacji z Klientem i budowanie odwagi sprzedażowej.

Ważna sprawa

Jak zmienić i dostosować swoje nawyki, by być skutecznym w sprzedaży?

Specjalizujemy się w obszarach szkoleń sprzedażowych:

 1. Skuteczna sprzedaż – poziom podstawowy.
 2. Skuteczna sprzedaż – poziom zaawansowany.
 3. Zarządzanie obiekcjami Klientów.
 4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta.
 5. Telefoniczna sprzedaż i obsługa Klienta.
 6. Prowadzenie zdalnej rozmowy handlowej.
 7. Budowanie postawy prosprzedażowej.
 8. Sprzedaż wiązana i dodatkowa.

Badanie i szkolenia oparte na metodologii FRIS®

Badanie FRIS® oparte jest na polskiej metodologii, dostosowane do polskich realiów. Diagnoza Stylu Myślenia i Działania FRIS®, opisuje naturalne predyspozycje radzenia sobie z problemami, strategie podejmowania decyzji, sposoby radzenia sobie w nowych sytuacjach, wyłaniając obszary, w których badana osoba czuje się najlepiej i w których najskuteczniej wykorzystuje swój potencjał.

Dla kogo szczególnie polecane jest badanie FRIS®?

Zespoły

W celu budowania lepszych relacji i komunikacji w zespole oraz odnalezienia swojego miejsca w grupie.

Klienci indywidualni

W celu zyskania większej auto-świadomości w kontekście skutecznej komunikacji, własnego potencjału, identyfikowania ścieżki kariery oraz lepszego zrozumienia swoich zachowań oraz zachowań innych.

Kadra kierownicza/menedżerska

W celu lepszego rozumienia potencjału i potrzeb zespołu, które są jednymi z tych czynników przekładających się na rozwój oraz sukces pracowników i organizacji.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poznanie Stylów Myślenia® i Stylów Działania® - indywidualnie oraz zespołowo
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Rozwinięcie potencjału i integracja zespołu
Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenie badania FRIS®?
Poprawa współpracy w grupie poprzez komplementarny dobór członków zespołu
Badanie oraz warsztaty grupowe prowadzi certyfikowana Trenerka FRIS®

Agnieszka Radkiewicz   

“Wspieram organizacje w działaniach rozwojowych. Wzmacniam poczucie zespołowości w organizacjach, pomagam wypracować rozwiązania w konflikcie. Specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji sprzedażowych, komunikacji, rozwoju osobistego.

Dla Klientów jestem zewnętrznym działem HR – bardziej towarzyszę pracownikom w rozwoju, planuję i wspieram niż „robię szkolenia”. Jestem absolwentką socjologii i filologii polskiej UMK, Grupy TROP oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Moją pasją jest tenis – jak na UltraZawodniczkę przystało 😊

 

Który z poniższych Stylów Myślenia i Działania ® najczęściej stosujesz?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać grupowy lub indywidualny Raport z Badania FRIS® by poznać Styl Myślenia i Style Działania® Twój lub Twojego zespołu, by skuteczniej komunikować się oraz lepiej współpracować z innymi!

Integracja

Zmiany w organizacji, wprowadzanie nowej strategii, zmiany w kadrze zarządzającej, zmiana struktury organizacyjnej, wzmocnienie motywacji i zaangażowania, odnowienie relacji między pracownikami po  pandemii Covid-19 – to tylko niektóre z powodów, dla mogą być przesłanką do tego, by zaplanować i zrealizować projekt integrujący pracowników.  Czasami to warsztaty wyjazdowe, czasami realizowane w siedzibie firmy – ale zawsze nakierowane na to, aby pracownicy czuli się ze sobą lepiej i efektywniej ze sobą współpracowali.

Korzystamy z gier szkoleniowych, symulacji, prezentacji, filmów, by sprowokować intensywną i owocną pracę nad relacjami.

Jakie efekty widzą uczestnicy organizowanych przez nas spotkań integracyjnych?  

Wzmocnienie relacji81%
Dobra zabawa97%
Wzmocnienie zaufania85%
Poznałem współpracownków z innej strony85%

Dofinansowania

Dbamy o budżety szkoleniowe naszych Klientów. Po pierwsze uzyskujemy dla nich dofinansowania do wspólnie realizowanych projektów rozwojowych. Po drugie wspólnie z Klientem oglądamy każdą złotówkę zainwestowaną w szkolenia zastanawiając się czy jest dla niego kosztem czy inwestycją.

Współpracując z operatorami pieniędzy unijnych – Agnieszka jest absolutnym guru w tym temacie – przeanalizujemy dla Ciebie możliwości pozyskania środków zewnętrznych – z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Funduszy Unijnych.

 

Aktualnie prowadzone projekty z dofinansowaniem:

Akademia HR

Projekt “Akademia HR” jest skierowany głównie do działów HR, osób zajmujących się strategią personalną w przedsiębiorstwach oraz obecnych i przyszłych menedżerów. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w zakresie rozwoju przez pokrywanie kosztów szkoleń i konsultacji, które zostały określone na podstawie dokonanej autodiagnozy.

Projekt jest aktualnie na etapie wyboru operatora. Przypuszczalny termin rozpoczęcia naborów to styczeń/luty 2024r.

Ile wynosi dofinansowanie w ramach Akademii HR PARP?

Akademia HR umożliwia dofinansowanie projektów do maksymalnej wysokości 80%-90% kosztów kwalifikowalnych. W ramach całego naboru przeznaczono łącznie 100 000 000 zł na dofinansowanie projektów.

 • Średni koszt wsparcia na pracownika firmy może osiągnąć kwotę 15 649,45 zł.
  Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty.

Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

 • Informacje na temat limitów dofinansowania na firmę nie są na chwilę obecną dostępne. Zachęcamy do zapisów poprzez formularz kontaktowy umieszczony poniżej, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.
Cele projektu Akademia HR
1. Adaptacja do nowych technologii: Akademia HR PARP chce wspierać przedsiębiorstwa w adaptacji do technologicznych zmian, finansując szkolenia i usługi wprowadzające innowacyjne rozwiązania HR.
Cele projektu Akademia HR
2. Rozwój kompetencji HR: poprzez projekt, PARP stara się podnieść jakość pracy działów HR, kształcąc ich w zakresie nowoczesnych umiejętności potrzebnych do zarządzania ludźmi w dzisiejszych czasach.
Cele projektu Akademia HR
3. Wsparcie dla pracy zdalnej i hybrydowej: Akademia HR PARP dostarcza firmom narzędzia i szkolenia, które pomagają im efektywnie zarządzać zespołem rozproszonym  pracującym zdalnie lub w modelu hybrydowym.
Cele projektu Akademia HR
4. Promowanie równości szans i zrównoważonego rozwoju: Program skupia się na wsparciu firm w tworzeniu równych szans dla wszystkich pracowników i w promowaniu działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.
Cele projektu Akademia HR
5. Integracja osób z niepełnosprawnościami: Akademia HR stawia na promowanie włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy, oferując firmom specjalistyczne szkolenia i wsparcie w tym zakresie.
Previous slide
Next slide

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Odporność psychiczna

Odporność psychiczna

Pracujemy z naszymi Klientami nad gotowością  do osiągania celów mimo trudności dostarczanych nam przez świat zewnętrzny. Praca nad rozwojem odporności psychicznej polega na diagnozie 4 obszarów opisanych przez D. Strycharczyka i Petera Clougha. Te obszary to Zaangażowanie, Wyzwanie, Pewność siebie i Kontrola.

 

Diagnozujemy te 4 obszary Klienta przy wykorzystaniu licencjonowanego testu MTQ 48. Następnie wspólnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami. W efekcie pracy rozwojowej Klient dobrze radzi sobie ze stresem i presją podczas realizacji swoich zadań i celów.