fbpx

Agnieszka: 505 140 435

Tomasz: 512 612 304

Adrianna: 506 503 213

Inne branże

Każda organizacja jest inna.
Dlatego każde z naszych szkoleń przygotowujemy w oparciu o badanie potrzeb, którego zakres uzgadniamy z Klientem.
Diagnozujemy poziom wiedzy i umiejętności uczestników i dopasowujemy narzędzia do oczekiwanych rezultatów.

Szkolenia dla menadżerów

Kadra menadżerska w każdej organizacji stanowi trzon, dzięki któremu może skutecznie funkcjonować i się rozwijać. Dlatego tak ważne jest, by liderzy byli przygotowani do swojej roli oraz mieli możliwość stale się doskonalić.

Nasza oferta zawiera propozycje szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania tożsamości lidera, doskonalenia narzędzi zarządzania ludźmi.

 Skorzystaj z naszej oferty szkoleń dla menedżerów:

 1. Budowanie efektywnego zespołu – szkolenie dla nowych menedżerów.
 2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 3. Jak prowadzić efektywny coaching zespołu?
 4. Budowanie zaangażowania zespołu.
 5. Efektywne spotkania z zespołem.
 6. Komunikacja w relacji lider-zespół.
 7. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 8. Zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Ważne pytanie...

Jak zarządzać zespołem, skoro nie tak dawno było się jego członkiem?

Szkolenia sprzedażowe

Jak uzyskać przewagę nad konkurencją? Co zrobić, by zdobyć Klientów? Jak zwiększyć sprzedaż nie obniżając ceny produktów? Jednym z obszarów, na który masz wpływ i który może istotnie wpłynąć na pozycję na rynku - to ludzie, którzy w Firmie zajmują się sprzedażą. Od ich zaangażowania, wiedzy, kompetencji zależy bardzo wiele.

Dla naszych Klientów tworzymy programy rozwoju umiejętności sprzedażowych uwzględniające specyfikę branży, obszaru działania, kanałów sprzedaży.

Dobieramy prezentowane techniki w czasie warsztatów ze sprzedaży  tak, aby ich uczestnicy po powrocie do pracy mogli stać się bardziej skuteczni. Dbamy podczas szkoleń o właściwie rozumienie relacji z Klientem i budowanie odwagi sprzedażowej.

Ważna sprawa

Jak zmienić i dostosować swoje nawyki, by być skutecznym w sprzedaży?

Specjalizujemy się w obszarach szkoleń sprzedażowych:

 1. Skuteczna sprzedaż – poziom podstawowy.
 2. Skuteczna sprzedaż – poziom zaawansowany.
 3. Zarządzanie obiekcjami Klientów.
 4. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta.
 5. Telefoniczna sprzedaż i obsługa Klienta.
 6. Prowadzenie zdalnej rozmowy handlowej.
 7. Budowanie postawy prosprzedażowej.
 8. Sprzedaż wiązana i dodatkowa.

Integracja

Zmiany w organizacji, wprowadzanie nowej strategii, zmiany w kadrze zarządzającej, zmiana struktury organizacyjnej, wzmocnienie motywacji i zaangażowania, odnowienie relacji między pracownikami po  pandemii Covid-19 – to tylko niektóre z powodów, dla mogą być przesłanką do tego, by zaplanować i zrealizować projekt integrujący pracowników.  Czasami to warsztaty wyjazdowe, czasami realizowane w siedzibie firmy – ale zawsze nakierowane na to, aby pracownicy czuli się ze sobą lepiej i efektywniej ze sobą współpracowali.

Korzystamy z gier szkoleniowych, symulacji, prezentacji, filmów, by sprowokować intensywną i owocną pracę nad relacjami.

Jakie efekty widzą uczestnicy organizowanych przez nas spotkań integracyjnych?  

Wzmocnienie relacji81%
Wzmocnienie zaufania85%
Dobra zabawa97%
Poznałem współpracownków z innej strony85%

Dofinansowanie

Dbamy o budżety szkoleniowe naszych Klientów. Po pierwsze uzyskujemy dla nich dofinansowania do wspólnie realizowanych projektów rozwojowych. Po drugie wspólnie z Klientem oglądamy każdą złotówkę zainwestowaną w szkolenia zastanawiając się czy jest dla niego kosztem czy inwestycją.

Współpracując z operatorami pieniędzy unijnych – Agnieszka jest absolutnym guru w tym temacie – przeanalizujemy dla Ciebie możliwości pozyskania środków zewnętrznych – z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Funduszy Unijnych.

Z nami bezpiecznie obniżysz koszty rozwoju pracowników.

Odporność psychiczna

Pracujemy z naszymi Klientami nad gotowością  do osiągania celów mimo trudności dostarczanych nam przez świat zewnętrzny. Praca nad rozwojem odporności psychicznej polega na diagnozie 4 obszarów opisanych przez D. Strycharczyka i Petera Clougha. Te obszary to Zaangażowanie, Wyzwanie, Pewność siebie i Kontrola.

 

Diagnozujemy te 4 obszary Klienta przy wykorzystaniu licencjonowanego testu MTQ 48. Następnie wspólnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami. W efekcie pracy rozwojowej Klient dobrze radzi sobie ze stresem i presją podczas realizacji swoich zadań i celów.