fbpx

Enter your keyword

Poznajcie nas

Firma Szkoleniowa TRAKT realizuje Umowę o powierzenie grantu 5/FWI-C19/2020/218/UPG/1230 w ramach FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO
Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

“ Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.”

– Dominick Coniguliaro –

Firma powstała w 2011 roku jako konsekwencja długiej drogi trenerskiej Tomka, a dwa lata później dołączyła do niego Agnieszka przejmując ku uciesze wszystkich osób współpracujących wszystkie obszary organizacyjno – finansowe. Dziś współpracujemy ze starannie dobranymi trenerami i coachami zapewniając naszym Klientom najlepsze z możliwych projekty i procesy edukacyjne. Uczymy przedsiębiorczości naszych Synów – Antka i Jaśka, którzy funkcjonując od rana do wieczora w firmie rodzinnej uczą się przedsiębiorczości i coraz lepiej rozumieją zasady prowadzenia biznesu.

W naszej filozofii funkcjonowania traktujemy szkolenia jako inwestycję, która ma przynieść wymierny i określony zysk naszemu Klientowi, dlatego bierzemy odpowiedzialność za osiągnięcie założonych rezultatów.

W pracy stosujemy się do zasad etyki wymaganych w zawodzie trenera zapewniając uczestnikom komfort i bezpieczeństwo procesu edukacyjnego, jakość realizowanych szkoleń zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami trenera oraz poufność procesu.

Naszym celem jest towarzyszenie naszym Klientom w doskonaleniu kompetencji oraz zapewnianie metod szkoleniowych maksymalizujących efekty rozwoju.

Poznajcie nas.

Jesteśmy świetni w tym, co robimy

Dzięki różnorodnym doświadczeniom zawodowym naszych Trenerów, możemy efektywnie zaspakajać potrzeby naszych Klientów. Przygotowując się do realizacji projektu szkoleniowego starannie dobieramy Trenerów, przede wszystkim pod kątem ich umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia w danej branży.

Jesteśmy też gotowi do współpracy z nowymi Trenerami posiadającymi specyficzne kompetencje, jeśli wymaga tego cel szkolenia i od tego zależy efektywność procesu szkolenia.

Od wielu lat jesteśmy związani z Toruniem, który niezmiennie nas zadziwia i zachwyca swoją architekturą i magią starówki. Stąd pomysł na zdjęcia.

Etapy przygotowania działania rozwojowego

2

Piętro, na którym mieści się nasze biuro

11

Lat na rynku

16

Wykorzystywanych gier szkoleniowych

1158

Dni szkoleniowych

3500

Średnio przejechanych kilometrów w miesiącu

7370

Materiałów, które rozdaliśmy uczestnikom szkoleń

W trosce o wysoką jakość usług i zadowolenie naszych Klientów zamieszczamy Procedurę Reklamacji.
Dbamy również o bezpieczeństwo danych Naszych Klientów – zapoznaj się z  Informacją RODO