Agnieszka: 505 140 435

Tomasz: 512 612 304

Adrianna: 506 503 213

Inne branże

Każda organizacja jest inna. Dlatego każde z naszych szkoleń przygotowujemy w oparciu o