fbpx

Enter your keyword

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców

Każda branża zawiera w sobie sprzedaż – wiemy, jak ważna dla każdego biznesu jest skuteczna sprzedaż – sukces firmy zależy w dużej mierze od sprawnego działu sprzedaży. Podczas szkolenia z technik sprzedaży pracujemy ze sprzedawcami na ich produktach, by byli gotowi do wdrażania umiejętności ze szkolenia w swojej pracy. Szkolenia dla handlowców opierają się o najnowsze techniki sprzedaży i trendy z branży Klienta. Szkolenia dla handlowców mogą mieć bardzo szeroki zakres – poniżej znajdziesz kilka zakresów szkoleń, jednak każdy przygotowany przez nas warsztat poprzedzamy spotkaniem, by poznać Klienta, jego firmę i specyfikę działalności.
Potem – przedstawiamy program szkolenia dopasowany do potrzeb zespołu Sprzedawców naszego Klienta. Wspólnie planujemy jak wdrożyć poznane strategie sprzedaży i umiejętności ze szkolenia dla pracowników w codzienność, oraz jak zmierzyć efekty szkolenia.

Sprzedaż jest kluczowym elementem każdego przedsiębiorstwa niezależnie od branży. Skuteczność sprzedaży bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe firmy. Dlatego nasze szkolenia poruszają techniki, bezpośrednio wpływające na wolumen sprzedaży. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń sprzedażowych wzmacniamy kompetencje zarówno zaawansowanych handlowców, jak i tych na początku swojej kariery zawodowej. Dzięki dopasowaniu programu szkolenia do poziomu kompetencji uczestników, osiągamy lepsze efekty.

Kierujemy nasze szkolenia sprzedażowe do firm z wielu branż. Zdajemy sobie sprawę z różnic w funkcjonowaniu branż, dlatego program szkoleń opracowujmy na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań, ankiet – często również badań tajemniczego klienta. Program szkolenia sprzedażowego zawsze bierze pod uwagę wymagania zleceniodawcy, a także charakterystykę jego branży. Część proponowanych przez nas technik sprzedaży jest uniwersalnych, jednak część z nich potrzebuje wdrożenia pewnych modyfikacji by były efektywne i użyteczne w konkretnej firmie. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem szkoleń odbywają się konsultacje mające na celu stworzenie szkolenia szytego na miarę. Opracowane zostają również metody mierzenia efektywności szkolenia. Bo to właśnie efekty są tutaj najważniejsze!

Zapraszamy również na nasze szkolenia menadżerskie, które uczą sprawnego zarządzania zespołami.

Szkolenie przeznaczone dla początkujących sprzedawców lub tych, którzy dotąd nie przechodzili szkoleń sprzedażowych. Wprowadza w wiedzę na temat procesu sprzedaży, jego etapów, komunikacji z Klientem. Głównym celem szkolenia jest kształcenie kompetencji w zakresie korzystania z technik sprzedaży, osiągania rezultatów, planowania pracy własnej.

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Różnice pomiędzy prowadzeniem obsługi Klienta a aktywną sprzedażą.
 2. Aktywna postawa w ustalaniu własnych celów.
 3. Trójkąt satysfakcji Klientów.
 4. Motywy zakupów – powiązanie motywów z produktami.
 5. Badanie potrzeb Klienta.
 6. Prezentacja oferty językiem korzyści.
 7. Praca z obiekcjami Klienta.
 8. Finalizacja sprzedaży i pozyskiwanie rekomendacji.

Ciągłe doskonalenie sprzedawców pozwala utrzymywać wysoki poziom ich motywacji i umiejętności. Szkolenie sprzedażowe na poziomie zaawansowanym to aktywny warsztat skupiony na kształceniu dobrych nawyków w sprzedaży.

Zakres tematyczny szkolenia – szkolenie dla Pracowników lady – poziom zaawansowany

 1. Aktywne ustalanie celów spotkania z Klientem – trzy poziomy celów
 2. Metaprogramy i ich zastosowanie w sprzedaży.
 3. Perswazja i wywieranie wpływu w rozmowie handlowej.
 4. Kierowane rozmową handlową podczas kontaktu z Klientem.
 5. Wprowadzenie ceny w rozmowę handlową – sposoby przyjaznego przedstawiania ceny.
 6. Argumenty racjonalne i argumenty emocjonalne w procesie sprzedaży.
 7. Finalizacja sprzedaży i pozyskiwanie rekomendacji – rozszerzanie portfela Klientów.

Poszukiwanie Klientów to najważniejsza umiejętność Doskonałego Sprzedawcy. W uczestnikach naszych szkoleń budujemy przekonanie, że warto pozyskiwać nowych Klientów, budować własne bazy Klientów, doskonalić umiejętności prospektingu. Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy z zakresu prowadzenia aktywnego procesu pozyskiwania Klientów, nabycie nowych umiejętności w tym zakresie.

 1. Aktywna postawa pracownika kluczowym czynnikiem sukcesów sprzedażowych.
 2. Główne zasady prowadzenia aktywnego prospectingu.
 3. Techniki poszukiwania Klientów.
 4. Dobranie właściwych technik prospectingu do określonych segmentów Klientów.
 5. Budowanie indywidualnego planu działań prospectingowych.
 6. Prospecting telefoniczny.

Choć każdemu sprzedawcy marzą się tylko proste transakcje i Klienci zawsze zadowoleni to nieodłączną częścią większości rozmów sprzedażowych są obiekcje. Na szkoleniu “oswajamy” je, podpowiadamy, jak sobie z nimi radzić, ćwiczymy narzędzia pracy z obiekcjami oraz wzmacniamy postawę aktywną w sprzedaży.

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Obiekcje, zastrzeżenia, wymówki – ważne sygnały sprzedażowe.
 2. Korzyści z obiekcji.
 3. Przyczyny pojawiania się obiekcji.
 4. Techniki pracy z obiekcjami:
  1. Technika wagi,
  2. Technika pętli,
  3. Zamiana obiekcji w pytanie,
  4. Przeformułowanie – „tak i dlatego”,
  5. Pośrednie zaprzeczenie – „tak ale”,
  6. Uprzedzanie obiekcji – „szczepionka”.
 5. Warsztat – scenki sprzedażowe.

Choć każdemu sprzedawcy marzą się tylko mili i zawsze zadowoleni Klienci, to jednak od czasu do czasu każdy z nas staje w trudnej sytuacji w relacji z Klientem i w jakiś sposób usiłuję przez tę sytuację przejść. Czasami jest to po prostu ucieczka… co nie jest dobrym rozwiązaniem, podobnie jak zamiatanie pod dywan okruchów ze stołu. Na szkoleniu „oswajamy” trudne sytuacje, przygotowujemy się do reagowania na nie w sposób zapewniający maksymalną efektywność, ćwiczymy narzędzia pracy oraz wzmacniamy postawę nastawioną na rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Program szkolenia

 1. Sytuacje konfliktowe i ich źródła w pracy z Klientem.
 2. Najczęstsze trudne sytuacje w obsłudze Klienta.
 3. Spirala emocji w trudnych sytuacjach.
 4. Techniki komunikacyjne wspierające znalezienie konsensusu w trudnej sytuacji.
 5. Rozpoznawanie typu zachowań Klienta – typologia Klientów.
 6. Dopasowywanie stylu komunikacji do typologii zachowań Klienta.
 7. Techniki reagowania na stres podczas trudnej sytuacji z Klientem.

Celem głównym szkolenia jest wzmocnienie kompetencji Uczestników w zakresie prowadzenia rozmowy telefonicznej z Klientami nakierowanej na ich obsługę oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach z Klientem.

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Komunikacja interpersonalna w rozmowie telefonicznej. Zasada 86/14.
 2. Bariery komunikacyjne w rozmowie telefonicznej.
 3. Narzędzia komunikacyjne stosowane w rozmowie telefonicznej: klaryfikacja, odzwierciedlenie, stwierdzenia podtrzymujące.
 4. Aktywne słuchanie wg modelu von Thuna.
 5. Sposoby wpływania na emocje Klienta podczas rozmowy telefonicznej.
 6. Symulacje trudnych sytuacji w rozmowie telefonicznej.

Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości