fbpx

Enter your keyword

Szkolenia dla banków spółdzielczych

Budowanie sukcesu Banku Spółdzielczego jest procesem, który trzeba wspierać rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych każdego z pracowników. Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych, których celem jest wsparcie pracy Banku oraz budowania pozytywnego wizerunku Banków Spółdzielczych i ich profesjonalizmu.
Zaufały nam między innymi: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Bank Spółdzielczy w Grębocinie, Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Rumia Bank Spółdzielczy.

Szkolenia są jednym ze sposobów na nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ich efekty bezpośrednio przekładają się na rozwój organizacji i osiąganie przez nią celów. Szczególnie w takich sektorach, jak bankowość spółdzielcza, szkolenia pozwalają zwiększyć profesjonalizm świadczonych usług oraz wpłynąć na tworzenie pozytywnego wizerunku banku. Dlatego Firma Szkoleniowa TRAKT zachęca do skorzystania z organizowanych przez nią szkoleń.

Szkolenia z bankowości

Rozwój kompetencji pracowników poprzez udział w szytych na miarę procesach szkoleniach to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększania prawdopodobieństwa osiągania celów biznesowych w banku. Firma Szkoleniowa TRAKT zajmuje się realizacją szkoleń dla banków spółdzielczych od wielu lat. Każde z oferowanych przez nas szkoleń jest dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Nasze szkolenia z bankowości są skierowane zarówno do pracowników sprzedaży i obsługi, jak i kadry zarządzającej. Chcemy bowiem, by dawały one wymierny efekt na każdym szczeblu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że profesjonalna obsługa klienta w bankowości decyduje o lojalności klienta i jego poziomie satysfakcji.

Szkolenia bankowe

Firma Szkoleniowa Trakt organizuje szkolenia z bankowości dostosowane do zmieniających się warunków funkcjonowania banków spółdzielczych wynikających z nowych regulacji instytucji nadzorujących. Szkolenia bankowe organizowane przez naszą firmę mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy, która będzie użyteczna na co dzień w pracy w banku. Program każdego szkolenia jest przygotowywany po wcześniejszej dokładnej analizie potrzeb rozwojowych i akceptacji przez osoby odpowiedzialne za szkolenia ze strony banku. Naszym usługom zaufały banki spółdzielcze z całej Polski, dla których szkolenia miały ogromny wpływ na dalszy rozwój. Pozwoliły bowiem wyeliminować błędy i usprawnić pracę w określonych sektorach.  Ponadto nasze szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej- możemy pomóc Ci uzyskać dofinansowanie nawet do 80% ! Jeśli więc jesteś zainteresowany szkoleniami z bankowości, skontaktuj się z nami.

Możesz to zrobić telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie.

Nasza firma oferuje także szkolenia sprzedażowe dla firm. Znajomość technik sprzedaży przyda się w każdym biznesie.

Bank Spółdzielczy może otrzymać dofinansowanie na usługi szkoleniowe współpracując z naszą firmą! Więcej informacji TUTAJ.

 

Od kilku lat realizujemy szkolenia dla pracowników sprzedaży w bankowości spółdzielczej dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu rozumiemy różnicę pomiędzy bankowością komercyjną a bankowością spółdzielczą. Szkolenia sprzedażowe obejmują kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy sprzedażowej, budowania dobrych, długotrwałych relacji z Klientem, prowadzenia sprzedaży telefonicznej, prowadzenia sprzedaży wiązanej i dodatkowej, pozyskiwania Klientów oraz pozyskiwania referencji. Uważamy, że profesjonalna obsługa Klienta jest obecnie nierozerwalnie związana ze sprzedażą.
Nieodłącznym elementem procesu doskonalenia kadr sprzedażowych jest realizacja zadań wdrożeniowych, będących dopełnieniem procesu edukacyjnego.
Szczegółowe programy szkoleń przygotowujemy po dokładnej analizie potrzeb szkoleniowych i realizujemy dopiero po akceptacji ich przez Klientów.

Wspieramy rozwój bankowości spółdzielczej prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi. Menedżerowie stojący na czele Oddziałów sprzedażowych często stają oko w oko z kłopotami dotyczącymi motywowania pracowników, budowania zespołów, przekazywania informacji zwrotnej czy też zarządzania sprzedażą w Oddziale na podstawie twardych danych wypływających z dokładnej analizy sprzedaży.
Nasze szkolenia odpowiadają na te potrzeby obejmując te tematy oraz tematy wskazane nam przez Klienta. Korzystając z unikalnych kompetencji współpracujących z nami trenerów tworzymy program szkolenia obejmujący właściwe zagadnienia i realizujemy go zwiększając efektywność zarządzania.

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom istoty oraz zasad działania mechanizmu podzielonej płatności oraz ukazanie praktycznej pracy z rachunkiem VAT z perspektywy Banku.

Program szkolenia:

Money word wih arrows and pen

 • Podstawa prawna i uzasadnienie wprowadzenia nowych regulacji.
 • Perspektywa międzynarodowa- split payment w Europie i na świecie.
 • Istota i zasady działania mechanizmu podzielonej płatności.
 • “Dobrowolność” wprowadzenia mechanizmu, a prawa i obowiązki podatników.
 • Obowiązki instytucji finansowych.
 • Praktyczna praca z rachunkiem VAT z perspektywy Banku i klienta.
 • Perspektywa finansowa Banku.
 • Korzyści ze stosowania split payment z perspektywy klienta Banku.
 • Ograniczenia dla podatników.
 • Problemy sektorowe związane z wdrożeniem split payment.
 • Pułapki i wątpliwości dotyczące funkcjonowania split payment.

Obowiązkowe okresowe szkolenie dla wszystkich pracowników instytucji finansowych prowadzone w formie aktywizującego wykładu przesyconego ciekawymi przykładami.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a zwłaszcza praktycznym aspektem funkcjonowania  jej uregulowań.Different currency banknotes hanging on clothesline isolated on white background with clipping path

Program szkolenia

 • Źródła brudnych pieniędzy.
 • Etapy, metody i techniki prania brudnych pieniędzy.
 • Funkcjonowanie “rajów podatkowych”, ich rola i znaczenie w procesach prania pieniędzy.
 • Struktura organów do walki z praniem pieniędzy.
 • Obowiązki ustawowe podmiotu obowiązanego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Podział klientów na grupy ryzyka.
 • Elastyczność i dynamika stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Szczegółowe obowiązki podmiotu obowiązanego w zakresie rejestracji transakcji.
 • Kryteria typowania transakcji.
 • Symptomy i okoliczności mogące wskazywać na pranie identyfikowalne przez pracownika podmiotu – rodzaje, ilość i waga przy dokonywaniu ocen.
 • Kary pieniężne za niezrealizowanie obowiązków Ustawy.
 • Odpowiedzialność karna pracownika podmiotu za czyny z Ustawy.
 • Przestępstwo prania pieniądza w Kodeksie Karnym, Przykłady śledztw dot. prania pieniędzy z wskazaniem roli i znaczenia prawidłowych i wadliwych ocen i działań podmiotów obowiązanych.
 • Pracownik podmiotu obowiązanego jako świadek w postępowaniu karnym dot. prania pieniędzy.

Realizujemy szkolenia od poziomu podstawowego do zaawansowanego w zakresie ryzyk: kredytowego, operacyjnego, rynkowego, stopy procentowej, płynności finansowej.
Poniżej przedstawiamy szkolenie wprowadzające realizowane dla Zarządów i Rad Nadzorczych Banków.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania ryzykiem, przedstawienie obszarów ryzyka, omówienie systemu zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 2. Pojęcie ryzyka i przyczyny jego występowania:
  a) ryzyko, jako niebezpieczeństwo i niepewność,
  b) ryzyko, jako prawdopodobieństwo straty i możliwość wystąpienia straty
 3. Wybrane rodzaje ryzyka bankowego:
  a) ryzyko kredytowe,
  b) ryzyko operacyjne,
  c) ryzyko rynkowe,
  d) ryzyko stopy procentowej,
  e) ryzyko płynności finansowej,
  f) ryzyko braku zgodności,
  g) ryzyko biznesowe,
 4. Metody zarządzania ryzykami bankowymi:
  a) monitoring ryzyka,
  b) metoda transferu ryzyka,
  c) metoda pominięcia ryzyka,
 5. Rola rady nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem.

ochrona danychRODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie w maju 2018 roku, nadal jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w bankach. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na istotne kwestie jakie ulegną zmianie po wprowadzeniu nowej ustawy.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Banków Spółdzielczych, których wiedza i profesjonalne stosowanie standardów w ochronie danych osobowych jest niezbędnym elementem tworzenia wizerunku Banku jako instytucji bezpiecznej i odpowiedzialnie traktującej dane swoich Klientów.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:

 • Podstawowe informacje i definicje.
 • Zasady przetwarzania UODO-> RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie.
 • Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych.
 • Nowe obowiązki Administratora wprowadzone przez RODO.
 • Inspektor Danych Osobowych- tryb i zasady wyznaczenia oraz sposób działania.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą, wprowadzone przez RODO.
 • Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 • Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.
 • Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych- narzędzia wymagane wg RODO.

Celem szkolenia jest poznanie, omówienie i zrozumienie wagi procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Banku, zbudowanie postawy pewności w sytuacjach kryzysowych, czy zmniejszenie liczby zachowań niepożądanych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Szkolenie dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną.napad

Część teoretyczna- program:

 • Broń i niebezpieczne narzędzia.
 • Cichy napad- jak reagować.
 • Agresja Klienta- zachowania pracownika Banku.
 • Pierwsza pomoc przedlekarska- podstawy.
 • Napad, rozbój- zachowania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientów i pracowników Banku.
 • Podejrzana przesyłka, podejrzany przedmiot w placówce, groźba zdetonowania ładunku wybuchowego, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne- podstawy.
 • Ewakuacja- jak szybko i sprawnie ją przeprowadzić.

Część praktyczna polega na przeprowadzeniu symulowanego napadu wraz z nagrywaniem zachowań pracowników na stanowiskach oraz ich późniejszym omówieniem.

W wyniku globalizacji usług finansowych przybywa podatników, którzy przechowują oszczędności i inwestują za pośrednictwem zagranicznych instytucji finansowych, jednocześnie unikając opodatkowania w kraju swojej rezydencji.
Niezbędne jest zwiększenie współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych pomiędzy krajami, szczególnie w zakresie wzajemnej wymiany informacji.

Statue Of Lady Justice

Program szkolenia:

 • Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami – zakres implementacji CRS w Polsce; stosowanie procedur, kategorie rachunków i ich identyfikacja oraz zasady raportowania, obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw, które wdrożyły CRS.
 • Stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych; gromadzenie dokumentacji, kwalifikacje pracownika instytucji finansowej jako opiekuna klienta oraz określenie jego zadań, cel złożenie oświadczenia CRS, od kogo zbieramy oświadczenia CRS, obowiązek złożenia oświadczenia CRS, zmiana okoliczności.
 • Zakres zbieranych danych w oświadczeniu – różnica w stosunku do FATCA; zakres zbierania danych, statusy Klienta instytucjonalnego, obowiązki informowania osób raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów.
 • FATCA; zakres zbierania danych, statusy Klienta Instytucjonalnego, powiązania między polami, najczęstsze rodzaje błędów w raporcie FIN-1.

Celem szkolenia jest poznanie metod oceny zdolności kredytowej gospodarstwa domowego/ osoby fizycznej, nabycie praktycznych umiejętności oceny i analizy ryzyka kredytowego oraz dostosowanie produktów kredytowych do profilu klienta.

Szkolenie kierowane jest do doradców/ opiekunów i analityków kredytowych obsługujących gospodarstwa domowe/ osoby fizyczne.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:dom

 • Strategie bankowe w zakresie kredytów dla ludności.
 • Charakterystyka produktów kredytowych dla ludności.
 • Różnice między kredytami i pożyczkami bankowymi.
 • Kredyty finansujące mieszkalnictwo.
 • Rodzaje klientów korzystających z kredytów dla gospodarstw domowych.
 • Metody oceny zdolności kredytowej.
 • Warunki udzielania kredytów i pożyczek.
 • Wykluczenia udzielenia kredytów.
 • Dobór prawnych form zabezpieczenia kredytu/ pożyczki.
 • Wymagania dokumentacyjne- załączniki do wniosku kredytowego.
 • Weryfikacja przedłożonych przez klienta dokumentów i oświadczeń.
 • Warunki wypowiedzenia umowy kredytu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ryzykiem kredytowym przy finansowaniu działalności obrotowej, rozpoznawanie ryzyk finansowych
i pozafinansowych kredytowanych podmiotów gospodarczych oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy ryzyka kredytowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu:calendar-app-business-time-management-workspace-picjumbo-com(1)

 • Ocena jakościowa przedsiębiorcy.
 • Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego.
 • Bilans- zawartość informacyjna, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego.
 • Zestawienie zamian w kapitale własnym.
 • Ryzyka wynikające ze struktury bilansu.
 • Rachunek zysków i strat- charakterystyka przychodów i kosztów.
 • Ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
 • Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej,
  płynności i sprawności zarządzania, działalności, rentowności.
 • Ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych.
 • Źródła spłaty kredytu.
 • Narzędzia kredytowe.
 • Dostosowanie produktowe.
 • Praktyczne przykłady przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z ryzykiem kredytowym przy finansowaniu działalności firm o niepełnej sprawozdawczości finansowej, rozpoznawanie ryzyk finansowych i pozafinansowych małych firm oraz zakres potrzebnej informacji ekonomicznej i finansowej oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej małej firmy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

Graphs, charts, business table. The workplace of business people.

 • Ocena ekonomiczna podmiotu nie prowadzącego pełnej sprawozdawczości finansowej.
 • Regulacje podatkowe małych firm i obowiązki prowadzenie ewidencji rachunkowej.
 • Ocena finansowa – zasady budowy planów finansowych małych firm.
 • Formaty wniosków kredytowych w zakresie danych do rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Weryfikacja danych przedstawianych przez przedsiębiorcę.
 • Wykorzystanie podstawowych wskaźników ekonomicznych dostosowanych do wielkości firmy i posiadanego zakresu informacji finansowej.
 • Weryfikacja potrzeb kredytowych.
 • Zasady doboru prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • Wnioski wynikające z oceny ryzyka kredytowego do monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy.
 • Praktyczne przykłady oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorców ubiegających się o kredyt.

Celem szkolenia jest prezentacja zasad budżetowania i finansowania samorządów oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej samorządu terytorialnego.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:minimalists-working-setup-smartphone-and-laptop-picjumbo-com

 • Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Zadania i funkcje jednostek samorządu terytorialnego.
 • Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
 • Rodzaje i struktura dochodów i wydatków samorządowych.
 • Przychody i rozchody samorządów,
 • Mienie JST.
 • Zasady budowy budżetu samorządu.
 • Analiza sytuacji finansowej i ekonomicznej JST.
 • Metodologia oceny zdolności kredytowej samorządów.
 • Rating inwestycyjny gminy.
 • Dostosowanie produktowe do potrzeb finansowych samorządu terytorialnego.
 • Monitoring sytuacji finansowo-budżetowej jednostki samorządowej.
 • Praktyczne przykłady oceny wniosku kredytowego jednostki samorządowej.

Program szkolenia:Runion - entreprise - brainstorming

 • Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej.
 • Przepisy szczególne dotyczące Rady Nadzorczej.
 • Zasady wyboru Rady Nadzorczej.
 • Zasady ładu korporacyjnego.
 • Tajemnica bankowa.
 • Rada Nadzorcza działająca w imieniu Pracodawcy- Banku Spółdzielczego.
 • Ograniczenia członków Rady Nadzorczej.
 • Odpowiedzialność prawna członków Rady Nadzorczej.

Szkolenie jest powiązane z nowelizacją z zakresu egzekucji, która weszła w życie 01.01.2019 r. pieczątka
Celem  szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności pisania wniosków egzekucyjnych, które dają możliwość jak najszerszego poszukiwania majątku dłużnika przez komornika, prawidłowego nadzorowania postępowań egzekucyjnych, czy rozliczania kosztów postępowania ustalonych przez komornika.
Szkolenie uwzględnia nowelizacje obejmujące: Ustawę o komornikach sądowych, Ustawę o kosztach komorniczych i Kodeks postępowania cywilnego.

Szkolenie jest powiązane z nowelizacją z zakresu egzekucji, która weszła w życie 01.01.2019 r.
Celem szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności helloquence-51716-unsplashposługiwania się odpisami z ksiąg wieczystych.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych oraz pobierać je za pomocą systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych
w odpisach.
Szkolenie uwzględnia nowelizacje obejmujące: Ustawę o komornikach sądowych, Ustawę o kosztach komorniczych i Kodeks postępowania cywilnego.

Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości