fbpx

Enter your keyword

Szkolenia dla bibliotek

Sukces Biblioteki jest procesem. Procesem, który powinien być wspierany przez stały rozwój kompetencji pracowników. Mowa tu nie tylko o aspektach zawodowych, ale również osobistych. Bowiem jedne i drugie przekładają się na podejście do pracy, a także jej efektywność bez ciągłego uczucia przepracowania. Praca zespołowa jest jednym z najważniejszych obszarów tego zagadnienia. My to wiemy. I właśnie dlatego na naszych szkoleniach bibliotecznych skupiamy się na nim, a także na nauce zarządzania własnym czasem, umiejętnościach negocjacyjnych, radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, a także asertywności i profesjonalnej obsłudze Użytkownika.

Specjalnie opracowany program zawierający powyższe zagadnienia sprawia, że uczestnicy po ukończeniu szkolenia mają więcej motywacji do pracy. Wiedzą również jak ją wykonywać, by efekty końcowe były naprawdę zadowalające.

O naszych kompetencjach niech świadczy liczba Bibliotek, które już nam zaufały. Do nich należą między innymi Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu w Zielonej Górze, a także pięć bibliotek publicznych.

Zaufaj nam i Ty!

Zapraszamy także na nasze szkolenia z Microsoft Excel – oferujemy szkolenia na różnych poziomach zaawansowania.

15

Liczba Bibliotek, w których szkoliliśmy

809

Liczba zaświadczeń, które wręczyliśmy pracownikom Bibliotek

Nasze szkolenie zostało pozytywnie zaopiniowane i uzyskało akredytację Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Cel szkolenia: Przygotowanie Uczestników do efektywnej obsługi Użytkowników w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Program szkolenia:

 1. Zdefiniowanie pojęcia asertywności i asertywnej postawy pracownika biblioteki.
 2. Rozpoznawanie asertywnych, uległych i agresywnych zachowań Użytkowników.
 3. Korzyści z asertywnej postawy w życiu społecznym i komunikowaniu się z Użytkownikiem w bibliotece.
 4. Diagnozowanie poziomu asertywności Uczestników szkolenia – tworzenie map asertywności.
 5. Poznanie narzędzi efektywnych narzędzi asertywności możliwych do zastosowania w pracy z Użytkownikiem.
 6. Skatalogowanie problematycznych zachowań Użytkowników i wypracowanie sposób radzenia sobie z nimi z wykorzystaniem narzędzi asertywności.
 7. Poznanie teorii i cyklu konfliktu oraz spirali emocji.
 8. Kwalifikacja trudnych sytuacji z Użytkownikiem do kategorii konfliktów.
 9. Omówienie możliwych sposobów asertywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych z Użytkownikiem.

Szkolenie jest skierowane do osób, które w sposób bezpośredni kontaktują się z Użytkownikiem.
Cel szkolenia: Przygotowanie do profesjonalnej obsługi Użytkownika w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i elektronicznym.

Program szkolenia:

 1. Co dzisiaj oznacza kultura prokliencka w funkcjonowaniu biblioteki?
 2. 10 grzechów głównych w obsłudze Czytelnika.
 3. SUPER obsługa Klienta wg Toma Petersa.
 4. Potrzeby Klientów – trójkąt satysfakcji Czytelnika.
 5. Narzędzia komunikacji bezpośredniej w procesie obsługi Użytkownika.
 6. Komunikacja niewerbalna w obsłudze Użytkownika.
 7. Standardy prowadzenia telefonicznej obsługi Użytkownika.
 8. Zasady korzystania z nowoczesnych kanałów obsługi Użytkownika.

Cel szkolenia: Celem jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności skutecznego budowania zespołu oraz wzmocnienie poczucia zespołowości.

Program szkolenia

 1. 4 filary zarządzania zespołem.
 2. Funkcje kierownika w zarządzaniu zespołem.
 3. Fazy kształtowania się zespołu.
 4. 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Lencioni.
 5. Jak zapobiegać/pracować z poszczególnymi dysfunkcjami w ramach Biblioteki.
 6. Motywowanie jako narzędzie kierownika. Teorie motywowanie.
 7. Narzędzia motywowania w specyfice Biblioteki.
 8. Kwadrat komunikacyjny Shulza von Thuna.
 9. Zniekształcenia w komunikacji. Bariery komunikacyjne wg Gordona.
 10. Współodpowiedzialność w Bibliotece.
 11. Gry i ćwiczenia szkoleniowe z zakresu komunikacji i zespołowości.

Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości